Evenement organiseren, vergunning of melding

 • Wat is het?

  Onder een evenement wordt verstaan: “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak”. Er gelden enkele uitzonderingen. Evenementen zijn er in vele soorten en maten. Van een buurtbarbecue en een feestelijke opening van een nieuwe winkel tot een kermis of popconcert. Afhankelijk van de activiteiten en de grootte van het evenement zijn er risico’s verbonden aan het organiseren ervan. Evenementen trekken vaak veel publiek of vereisen speciale maatregelen zoals het afsluiten van een straat. Daarom is het belangrijk om vooraf te beoordelen wat er nodig is om evenement veilig en goed te laten verlopen.

 • Hoe werkt het?

  Omdat er veel verschillende soorten evenementen bestaan, zijn er ook verschillende vergunningen. Welke vergunning u nodig heeft hangt af van wat u wilt organiseren.

  Is uw evenement een M-, A-, B- of C-evenement?

  Evenementen worden onderverdeeld in vier categoriën.

  Bij een M- evenement kunt u denken aan een kleine straat- of buurtactiviteit die plaatsvind tussen 09:00 uur en 21:00 uur. U kunt zo’n activiteit vijf werkdagen van tevoren melden bij de burgemeester met een meldingsformulier. U heeft dan geen vergunning nodig.

  A- evenementen zijn ook kleinschalige activiteiten, maar er is een iets grotere kans op het veroorzaken van hinder voor de omgeving, bijvoorbeeld door een groter bezoekersaantal, het tijdstip of het afsluiten van een straat. Gevaar voor de openbare orde of de veiligheid ligt echter niet in de lijn der verwachtingen.

  B- en C- evenementen zijn de grotere evenementen, zoals het Bloemencorso, de Mooiste File, de kermis, het circus, de strandfeesten en Grentpop. Bij dergelijke evenementen is er een zeker risico op nadelige effecten voor wat betreft openbare orde en veiligheid. Bij deze evenementen wordt door middel van een risico-scan bepaald of het evenement uiteindelijk als B- of C-evenement wordt beschouwd.

  Voor de verschillende soorten evenementen gelden verschillende regels rond het aanvragen en afhandelen van een vergunning. 

 • Wat moet ik doen?

  Een M-evenement moet u minimaal 5 dagen van te voren melden bij de burgemeester. Voor de overige evenementen moet u een vergunning aanvragen.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij een aanvraag voor een evenementvergunning moet u alle informatie leveren die voor de burgemeester van belang is bij het beoordelen van uw aanvraag. In ieder geval moet u een volledig ingevuld aanvraagformulier inleveren. Het formulier bevat nadere informatie over de te overleggen stukken.

 • Kosten

  Tarieven per 1-1-2017:
  • een A-evenement € 29,60
  • een B-evenement € 295,95
  • een C-evenement € 1.775,20

  Voor een spoedbehandeling (waaronder wordt verstaan het in behandeling nemen van een aanvraag die is ingediend korter dan 1 week voor de beoogde activiteit) worden de genoemde leges vermeerderd met 50 %.

  Gebruik gemeentegrond

  Indien u voor uw evenement gebruik maakt van gemeentegrond kan daarvoor precario verschuldigd zijn. Vooral bij evenementen met een grote oppervlakte (denk aan markten en feesten met tenten en podia op de openbare weg) kan de precario flink oplopen. Voorkom verrassingen en vraag vooraf bij het team Belastingen hoe groot de precario-aanslag voor uw evenement zal zijn. Meer informatie over precariobelasting kunt u vinden op de website gemeentelijke belastingen Lisse en noordwijk. 

 • Hoe lang duurt het?

  De behandeltijd van een vergunningaanvraag is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de aanvraag! Een duidelijke en complete aanvraag kan veel sneller worden behandeld dan een incomplete aanvraag die essentiële informatie mist. U wordt daarom dringend aangeraden uw aanvraag vooraf met een medewerker van de gemeente door te nemen. Zie verder bij contactgegevens.

 • Aanvullende informatie

  Vooral bij de grotere evenementen is het van groot belang dat de aanvraag precies die informatie bevat die de burgemeester nodig heeft voor zijn beslissing. U wordt dringend aangeraden contact op te nemen met een medewerker van het team Openbare Orde en Veiligheid om de aanvraag vooraf samen door te nemen!

 • Links en formulieren

Lees deze pagina voor

Klantcontactcentrum

Contact opnemen

T (071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Meer contactgegevens

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Publieksbalies

Afspraak maken
Openingstijden

DigiD logo

Gebruik DigiD

Om online zaken te doen met de gemeente, is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren. Bij de gemeente Noordwijk kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren.

Vraag hier uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord aan